Teresa Cichosz

Opinia Metodyczna o książce: Bajka o Piosence i Nutkach

W ubiegłym roku otrzymałam promocyjny egzemplarz „Bajki o Piosence i Nutkach” Lidii Bajkowskiej. Forma książki zainteresowała mnie i przekonała do wykorzystania jej w procesie dydaktycznym.

Rozpoczęłam jej realizację w klasie I oraz w starszych klasach o obniżonym poziomie nauczania. Oto moje wrażenia po roku pracy z „Bajką…”: Pozycja ta pozwala dzieciom na doskonałą zabawę dydaktyczną dzięki której przyswajają sobie terminy muzyczne w sposób dostosowany do wieku i rozwoju umysłowego. Zadanie to ułatwiają elementy rymowanek, np. kotka – zwrotka i inne, a także elementy humorystyczne, np. klucz basowy jako tęgi profesor bas, klucz wiolinowy – szczupły pan.

Dzięki personifikacji pojęć związanych z muzyką moi uczniowie już na początku II klasy, czyli po roku pracy, potrafili zagrać proste melodie na flecie i dzwonkach. Nie mają też problemu z graniem różnych rytmów, ponieważ poznały i zapamiętały nie tylko położenie nut na pięciolinii, ale także wartości rytmiczne.

Książeczka wzbogaciła wyobraźnię muzyczną dzieci, które potrafią rozróżnić i nazwać otaczające je dźwięki. Ilustrują je gestem, ruchem, potrafią także wybrać instrumenty, które pomogą im tworzyć określone dźwięki, np. muzykę lasu.

Zajęcia rozwinęły wyobraźnię plastyczną dzieci, które bezbłędnie ilustrują pojęcia związane z muzyką, np.: muzyka wolna to żółw, myzyka szybka to rakieta, a także operują nazwami: muzyka durowa i molowa, muzyka forte i piano.

Dzięki kontaktowi z „Bajką…” dzieci nie mają problemy z rozróżnianiem pojęć: melodia, utwór muzyczny, piosenka, ktore często mylą się uczniom klas starszych uczonych metodą tradycyjną. Dzieci same potrafiły zinterpretować pojęcia: zwrotka, refren jako elementy składowe piosenki, a powiedzonka kotka – zwrotka stały się ulubionymi powiedzeniami na przerwie.

bohaterowie Bajki o Piosence i nutkach

Reasumując chciałabym podkreślić, że dzięki książeczce dzieci przyswoiły sobie ogrom wiedzy nie na zasadzie „wkuwania”, ale doskonałej zabawy i dzięki temu nawet po przerwie wakacyjnej okazało się, że doskonale pamiętały o babci klawiaturze, mieście Symfonii i jego mieszkańcach. Oprawa plastyczna tekstów przyciąga uwagę uczniów i powoduje, że chętnie sami czytają, ponieważ są ciekawi, co będzie dalej z bohaterami muzycznej krainy.

Chciałabym również nadmienić, że w oparciu o bajkę pracowałam z uczniami o obniżonym programie nauczania. Uczniowie ci w klasie IV nie potrafili jeszcze czytać nut, nie znali ich wartości rytmicznych (nie miałam wcześniej w tej klasie lekcji). Pod koniec roku okazało się, że mimo kłopotów z opanowaniem wiedzy z innych przedmiotów przyswoili sobie wiele terminów muzycznych i dość swobodnie poruszali się po pięciolinii.

Uważam więc, że książka Lidii Bajkowskiej jest naprawdę wartościowym podręcznikiem, z którego powinni korzystać wszyscy uczący w klasach młodszych bez względu na to, czy grają na instrumentach, czy nie. Wydaje mi się, że poprzednie podręczniki dla klas młodszych (szczególnie dla klasy I i II) nie potrafiły tak skutecznie przyciągnąć uwagi dzieci. Były też trudniejsze dla nauczycieli nie mających przygotowania muzycznego, a tacy w większości uczą muzyki w klasach młodszych.

W ubiegłym tygodniu prowadziłam lekcję muzyki w klasie II, której tematem było pokazanie efektów uzyskanych w pracy z „Bajką o Piosence i Nutkach”. Wydaje mi się, iż zasób wiedzy dzieci był najlepszym dowodem bardzo dobrych efektów, jakie uzyskać można dzięki temu podręcznikowi. Myślę, że w nowym roku szkolnym większość nauczycieli sięgnie po tę pozycję.

WOM - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.Teresa Cichosz

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Opinia metodyczna Teresy Cichosz prezentuje praktyczne doświadczenia w pracy z książką „Bajka o Piosence i Nutkach” w zajęciach edukacyjnych z dziećmi. Stanowi ocenę Metody Lidii Bajkowskiej (zawartej w podręczniku) z punktu widzenia nauczyciela i metodyka. Opinia ta była też jedną z wielu, które przyczyniły się do wpisu książki na listę podręczników MEN.

Menu