Zaczarowane Pianino - 3d - Lidia Bajkowska

prof. dr hab. Henryka Sędziak

Recenzja książki: Zaczarowane Pianino

Przedłożona do recenzji książka „Zaczarowane pianino” opracowana przez Lidię Bajkowską pomyślana została jako podręcznik do nauczania muzyki w klasie II szkoły podstawowej. Sposób opracowania książki wskazuje, że jej autorka jest doświadczoną nauczycielką z wieloletnią praktyką szkolną w nauczaniu tego przedmiotu.

„Zaczarowane pianino” wprowadza ucznia klasy II w świat muzyki, zawiera bowiem systematyczną prezentację treści kształcenia objęte programem „wychowanie muzyczne” w tej klasie. Wybór konwencji baśniowej uwzględnia zainteresowania dziecka. Upersonifikowanie podstawowych pojęć muzycznych („Gama”, „rytm”) działa na wyobraźnię ucznia, udostępnia mu w sposób obrazowy podtawowe terminy z dziedziny muzyki. Ugruntowaniu wiedzy muzycznej uczniów służą bogate i różnorodne ćwiczenia zamieszczone w drugiej części podręcznika.

Forma językowa nie budzi zastrzeżeń. Autorka stosuje zarówno słownictwo, jak i konstrukcje składniowe proste i zrozumiałe. Zdania są tu na ogół krótkie o prostej i przejrzystej budowie (…).

Wniosek – książka „Zaczarowane pianino” ze względu na wartości poznawcze, kształcące oraz piękną i poprawną polszczyznę zasługuje na upowszechnianie w postaci podręcznika muzyki w klasie drugiej szkoły podstawowej.

Zaczarowane Pianino - Edukacyjna książka dla dzieci

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Henryka Sędziak

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Instytut Filologii Polskiej
Obecna nazwa instytucji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Menu