Opinie zagranicznych pedagogów

Recenzje i opinie metodyczne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - logo - Lidia Bajkowska

prof. dr hab. Andrzej Rakowski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Recenzja 1                 Recenzja 2

Minisetstwo Edukacji Narodowej - Lidia Bajkowska

Minisetstwo Edukacji Narodowej - Lidia Bajkowska

CEA - Centrum Edukacji Artystycznej

WOM - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

PCEN logo - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli - Lidia Bajkowska

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Wybrane artykuły

Nowe Książki - logo - Lidia Bajkowska

Wychowanie w Przedszkolu - logo - Lidia Bajkowska

Menu