Zerówki muzyczne

W 1980 r. Lidia Bajkowska otworzyła pierwszą w Polsce Klasę Zerową Szkoły Muzycznej (tzw. „Zerówkę Muzyczną”) przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach swoich studiów doktoranckich na Wydziale Kompozycji, Drygentury i Teorii Muzyki. Zajęcia oparte były na jej autorskim programie edukacyjnym, gdzie po raz pierwszy w historii do nauki muzyki zastosowana została Pedagogika Zabawy Janusza Korczaka. Badania przeprowadzone wówczas przez autorkę, pozwoliły jej w następnych latach na rozwinięcie tej idei i wypracowanie własnej metody edukacyjnej, zwanej dziś „Metodą Lidii Bajkowskiej”. Ta prekursorska „Zerówka Muzyczna” i jej rewelacyjne wyniki pozwoliły w następnych latach na rozpowszechnienie się tej właśnie formy edukacyjnej w kolejnych „Klasach Zerowych”, powstających przy wielu szkołach i uczelniach muzycznych w kraju.

Muzyczne Przedszkole - zerówka muzyczna Lidia Bajkowska

Dziś, po przeszło 33 latach aktywnego wykorzystywania Metody Lidii Bajkowskiej przez tak bardzo wielu nauczycieli w Polsce, wychowała ona wyjątkowo liczne grono absolwentów, wśród których znajdujemy dziś: profesjonalnych artystów muzycznych, aktorów, nauczycieli i dyrektorów szkół muzycznych, a także szerokie grono „ludzi kultury”.  Można oceniać, iż dziś jest ok. 6 mln osób, które w dzieciństwie rozwijały swoją inteligencję, wrażliwość kulturalną i zainteresowania artystyczne dzięki edukacji w „Zerówkach Muzycznych” lub na lekcjach muzyki w klasach I – III Szkól Podstawowych, opartych na Metodzie Lidii Bajkowskiej.

Obecnie nauka ww. Metodą obejmuje również coraz bardziej powiększającą się grupę przedszkoli i świetlic wychowawczych / pozaszkolnych. Niezależnie od miejsca i charakteru prowadzonych zajęć, mają one swoje korzenie i program bazujący na „Zerówkach Muzycznych” tej autorki, których ideą jest przede wszystkim przygotowanie dzieci do edukacji w szkole muzycznej, a także przeciwdziałanie Analfabetyzmowi Muzycznemu wśród dzieci. Nauka Metodą Lidii Bajkowskiej nie jest tylko wstępem do edukacji artystycznej (tj. nauki w szkołach muzycznych), gdyż część dzieci chce rozwijać również inne zainteresowania. Wiele dzieci dzięki połączeniu w tej Metodzie zajęć muzycznych, teatralnych, plastycznych i tanecznych odnajduje w sobie talenty z pozostałych dziedzin artystycznych.

Zerówka Muzyczna Lidia Bajkowska
Menu