Metoda Lidii Bajkowskiej - część 4
Fragment Programu Lidii Bajkowskiej dotyczący opisu realizacji treści programowych i pozyskiwanych kompetencji, kolejno – krok po kroku.

Nuty - Notacja Muzyczna - Lidia Bajkowska

I ) ZAKRES CZYNNOŚCIOWO – PRAKTYCZNY

1) Odtwarzanie muzyki

a) śpiew i mowa:

kształcenie i rozwijanie słuchu dziecka – intonacyjnego, tonalnego i rytmicznego, kształcenie i rozwijanie głosu dziecka poprzez śpiewanie prostych wokaliz, ćwiczenie oddechów, ćwiczenie dykcji, nauka piosenek z akompaniamentem nauczyciela (muzyka żywa lub z płyt) lub bez, z akompaniamentem własnym dzieci- instrumenty perkusyjne, z zabawą ruchowo – rytmiczną, inscenizacją;

śpiewanie piosenek z zastosowaniem kontrastów dynamicznych i agogicznych, rytmizowanie tekstów, ćwiczenia tekstów z dykcją, z prawidłowymi oddechami, akcentami w wyrazach, prowadzenie ożywionych dialogów z ruchem, gestem, mimiką związanych z treścią literacką utworów, lub nastrojem z muzyką.

b) gra na instrumentach:

gra na instrumentach niemelodycznych prostych schematów rytmicznych (powtarzanie), gra akompaniamentów do zabaw i piosenek z dynamiką i agogiką, gra kolejnego szeregu dźwięków gamy C-dur do góry i w dół na dzwonkach diatonicznych i chromatycznych, zabawy z budowaniem klawiatury, zabawy ruchowe na muzycznej drabinie (pięciolinii), poznanie alfabetu muzycznego (personifikacja), samodzielne granie z nut prostych melodii w C-dur (na dzwonkach chromatycznych lub instrumencie klawiszowym), granie akompaniamentu zapisanego wartościami rytmicznymi, gra na flecie prostym, dopiero wtedy, gdy dzieci opanują grę na instrumentach klawiszowych w zakresie oktawy: c1 -c 2 (instrumenty klawiszowe, są łatwiejsze, mają gotowy dźwięk), granie zespołowe: łączenie perkusji z instrumentami sztabkowymi, klawiszowymi i fletami.

Gra na instrumentach - Lidia Bajkowska

c) ruch przy muzyce:

maszerowanie (realizacja ćwierćnut), bieganie (ósemek), ze zmianami kierunków i układu przestrzennego, bez instrumentów, z instrumentami perkusyjnymi (marsz – bębenki, bieg – kołatki), realizowanie ćwiczeń z rozplanowaniem ruchu w przestrzeni, ćwiczenia ruchowo – rytmiczne, na zmianę dynamiki, tempa, reagowanie na wysokość dźwięku, wykonywanie zabaw ruchowo-rytmicznych do treści piosenek, utworów muzycznych, ruch ze śpiewem, realizowanie ruchem tematów rytmicznych, pokazywanie ruchem wartości rytmicznych, tańce ludowe, klasyczne, współczesne.

 

Tworzenie muzyki - Gra na instrumentach - pianino Bajkowska

2) Tworzenie muzyki

a) śpiew i mowa:

improwizowanie tekstu i melodii, improwizowanie melodii do tekstu, improwizowanie śpiewem odpowiedzi na zadane śpiewem pytania, kończenie głosem fragmentów frazy muzycznej zaśpiewanej przez nauczyciela, improwizowanie odpowiedzi rytmicznych na zadane rytmiczne pytania, pisanie własnych tekstów do piosenek, układanie rytmu i melodii do danego tekstu, improwizowanie dialogowe dzieci, wymyślanie zakończenia bajki.

b) gra na instrumentach:

improwizowanie ilustracji dźwiękowych do treści literackich (bajek, legend, wierszy): na instrumentach perkusyjnych, tworzenie różnych efektów akustycznych, naturalnych (klaskanie, tupanie, klaskanie, syczenie itd), specjalnych (szeleszczący papier, dźwięk wody w butelce itd), pokazywanie w improwizowanych ilustracjach dźwiękowych dynamiki, agogiki, układanie improwizacji rytmicznych na instrumentach perkusyjnych na dowolny temat rytmiczny, układanie prostych akompaniamentów do piosenek i zabaw ruchowych, układanie melodii na instrumentach sztabkowych (diatonicznych, chromatycznych), na dowolny lub podany temat, tworzenie muzyki ilustratorskiej do przedstawień, stosowanie akustycznych efektów specjalnych i nagrań dźwiękowych, przetwarzanie tematów rytmicznych, tworzenie improwizacji rytmicznych, tworzenie formy AB, ABA i ronda w improwizacjach instrumentalnych, komponowanie piosenek i krótkich utworów opartych na materiale dźwiękowym gamy C-dur i zapisywanie ich nutami.

c) ruch przy muzyce:

ilustrowanie ruchem różnych zabawek i postaci, interpretowanie tematu rytmicznego w improwizacji ruchowej i zmian tempa, interpretowanie ruchem treści literackich (np. Baba Jaga na miotle) i muzycznych (preludium deszczowe F.Chopina), wykonanie improwizacji ruchowych w określonym metrum np. 2/4, 3/4 tworzenie formy w improwizacji ruchowej AB, ABA i ronda, pokazywanie ruchem kontrastów agogicznych (zabawa ruchowa-pan Rozpędek), robienie dłuższych ilustracji ruchowych do fragmentów utworów programowych, interpretowanie ruchem tematów rytmicznych.

d) twórczość literacko – plastyczna dzieci inspirowana muzyką

malowanie muzycznych kontrastów (muzyki wesołej i smutnej, głośnej i cichej, wolnej i szybkiej, dźwięków wysokich i niskich), układanie własnej bajki do utworu muzycznego, układanie wierszyka lub opowiadania do słuchanej muzyki, tworzenie scenografii do wystawianych muzyczno – literackich widowisk (Porwanie Rusałki z Teatru Marzeń), pisanie tekstów do własnych piosenek, układanie scenariuszy teatralnych inspirowanych muzyką programową (koncerty teatralne), przygotowanie galerii prac inspirowanych muzyką.

 

Ruch przy muzyce - Lidia Bajkowska

Percepcja Muzyki Symfonicznej - Filharmonia Bajkowska

3. Percepcja muzyki:

rozpoznawanie brzmienia instrumentów perkusyjnych, fortepianu, instrumentów smyczkowych, dętych, odróżnianie muzyki wokalnej i instrumentalnej, solowej i zespołowej, rozpoznawanie głosów z otoczenia, zjawisk akustycznych, głosów przyrody (śpiew ptaków, mowa zwierząt), rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich w ćwiczeniach i utworach instrumentalnych, rozpoznawanie dwóch rodzajów głosów- sopranu i basu, rozpoznawanie tonacji durowej i molowej, dynamiki forte i piano, rozpoznawanie tempa wolnego i szybkiego, odgadywanie treści w utworach programowych (Kukułka L. C. Daquina) rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych, melodii wznoszącej się i opadającej, rozpoznawanie metrum, 2/4 i 3/4, rozpoznawanie polki, walca, poloneza, kujawiaka, rozpoznawanie muzyki poważnej (W.A. Mozarta, F. Chopina) ludowej, współczesnej, rozrywkowej, określenie nastroju słuchanych utworów.

Metoda Lidii Bajkowskiej - część 5
Następna część opisu
 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved