Metoda Lidii Bajkowskiej - część 2

 

Nutka Danusia - Bajka o Piosence i nutkach

Opis Metody:

Metoda nauczania muzyki, opracowana przez Lidię Bajkowską, może być stosowana w każdej grupie wiekowej z tą tylko różnicą, że proponowane treści kształcenia i sposoby ich realizacji będą dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Metodę Lidii Bajkowskiej można z powodzeniem wykorzystać również w pracy z młodzieżą w gimnazjum, liceum, a nawet z dorosłymi.

Jest to nowatorska metoda, ale wyrosła z europejskich tradycji kulturowych, a opracowany na jej podstawie program nauczania jest zgodny z założeniami ogólnymi i szczegółowymi w przedszkolu i na I etapie edukacji zintegrowanej w klasach I – III szkoły podstawowej, w pełni umożliwia realizację zadań edukacyjnych z zakresu wychowania muzycznego w jego podstawowych punktach (śpiewania, gry na instrumentach, działań twórczych dzieci, wiadomości i percepcji muzyki). Przyjęte w nim cele, treści kształcenia i metody realizacji ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby emocjonalne, intelektualne i możliwości psychofizyczne.

Metoda Lidii Bajkowskiej różni się jednak od dotychczasowych, sposobem przedstawienia treści i konstrukcją. Poprzez skojarzenia obrazowe i zabawę nawet najmłodsze dzieci przyswajają sobie podstawowe terminy muzyczne, a dzięki personifikacji i animacji nut są w stanie bardzo szybko nauczyć się abecadła muzycznego. Do zrozumienia, a zatem i polubienia przedmiotu, przyczyniają się również barwnie i interesująco przedstawione treści programu nauczania, skorelowane z treściami innych edukacji (np. łączenie muzyki z plastyką, ruchem, tańcem, poezją, dramą, teatrem, itd.).

Metoda została sprawdzona w wieloletniej praktyce pedagogicznej Lidii Bajkowskiej, która potwierdziła jej skuteczność i zapewnianie bardzo dobrych wyników w nauczaniu. Nie jest to metoda zamknięta sama w sobie, lecz może współistnieć z innymi metodami opartymi na systemach edukacji muzycznej C. Orffa, E. J. Dalcroze’go, Suzuki i osiągnięciach „polskiej szkoły”.

Metoda Lidii Bajkowskiej dzięki swojemu twórczemu przełożeniu jest atrakcyjna dla zreformowanej polskiej szkoły i może zbudować dydaktykę muzyczną przyszłości.

 

Professor Bass - Bajka o Piosence i nutkach

Chłopczyk pianino Bajkowska

Honorowy Patronat UNICEF

Wyjątkowe efekty edukacyjne Metody Lidii Bajkowskiej, zostały sprawdzone w jej wieloletniej praktyce pedagogicznej wśród dzieci. Znawcy sztuki twierdzą, że jest to niepodważalna i wzorcowa Metoda dla dzieci – w szczególności wieku od 2,5 do 9 lat (przedszkola i szkoły podstawowe w klasach I, II, III).

Autorka Metody – muzyk, fachowiec i wieloletni pedagog pokazuje, jak uczyć najmłodszych muzyki przez zabawę, gry dramowe, skojarzenia obrazowe, personifikację.

Dzieci szybko przyswajają sobie podstawowe terminy, uczą się abecadła muzycznego, potrafią ze zrozumieniem zagrać z nut proste melodie w oktawie, rozbudzają w sobie zamiłowania muzyczne i zainteresowania tą dziedziną sztuki, poznają dzieła klasyki.

Metoda ta opisana jest m. in. w książce Lidii Bajkowskiej „Wskazówki Metodyczne” do „Bajki o Piosence i nutkach” wydanych przez PWN oraz pokazana w książkach, bajkach i podręcznikach do muzyki, które oprócz rekomendacji UNICEF’u z wpisem i znakiem graficznym do „Bajki o Piosence i nutkach”, mają bardzo dobre opinie również recenzentów z MEN’u. Twórczość Lidii Bajkowskiej, która jest również prekursorką muzycznych zerówek w Polsce, zamiast egzaminów wstępnych do szkół artystycznych, została nagrodzona m. in. przez Ministra Kultury i Sztuki oraz rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz UNICEF.

Minisetstwo Edukacji Narodowej - Lidia Bajkowska

MKiDN logo - nagroda Ministra Kultury dla Lidii Bajkowskiej

Publikacje Lidii Bajkowskiej takie jak „Zaczarowane pianino”, „Porwanie królewny nutki”(w tym filmowa adaptacja TVP tej książki w cyklu Teatr Młodego Widza), „Teatr marzeń”, „Sen o muzyce” zachwycają każdego czytelnika, są ulubionymi książkami i bajkami dla dzieci oraz doskonałym materiałem edukacyjnym zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców.

Mapa edukacji muzycznej i artystycznej w Polsce
w oparciu o Metodę Lidii Bajkowskiej

– czyli jak wiele szkół, przeszkoli, ośrodków kulturalnych i wychowawczych wykorzystuje dziś dorobek pedagogiczny autorki. Tak wielka popularność nie miała jeszcze precedensu od ponad 15 lat!

Mapa Metoda Lidii Bajkowskiej - Edukacja Muzyczna w Polsce

Metoda Lidii Bajkowskiej - część 3
Następna część opisu
 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved