Wskazówki Metodyczne do Bajki o Pisence i nutkach - książka metodyczna dla nauczycieli muzyki (Lidia Bajkowska)

Wskazówki Metodyczne

do „Bajki o Piosence i nutkach”

Książka „Wskazówki metodyczne do Bajki o Piosence i nutkach powstała z myślą o nauczycielach muzyki w przedszkolach oraz klasach od I do III szkoły podstawowej. Zawiera gotowe przykłady lekcji prowadzonych z wykorzystaniem Bajki. Bogactwo pomysłów zainspiruje z pewnością nauczycieli do nowych i oryginalnych zajęć, sprawi, że lekcje muzyki staną się przyjemne, ciekawe i wartościowe. Metoda ta została sprawdzona w wieloletniej pracy pedagogicznej autorki i daje bardzo dobre wyniki.

Wstęp autora w książce:

Bajka o Piosence i nutkach, która ukazała się w 1992 r., spotkała się z życzliwym odbiorem nauczycieli wychowania muzycznego. Została również dopuszczona do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wpisana do zestawu podręczników do nauki muzyki w młodszych klasach szkoły podstawowej. Książka może być wykorzystywana również w początkowej fazie nauczania gry na fortepianie, umuzykalnienia, rytmiki lub innego przedmiotu związanego z muzyką (zajęcia teatralne, plastyczne). Jej fabuła posłużyła jako scenariusz do pięknego widowiska. Ważnym etapem w przygotowaniu podręcznika były ogólnopolskie kursy metodyczne CEA (dawniej COPSA) dla nauczycieli muzyków, na których miałam zaszczyt wykładać wśród innych metodyków.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom nauczycieli, zwłaszcza nie muzyków, opracowałam wskazówki metodyczne pomocne w pracy z Bajką. Korzystając z wieloletnich doświadczeń, opisałam przykłady lekcji, które prowadziłam z moimi uczniami. Są to uwagi praktyczne i sprawdzone.

Podobnie jak Bajka, wskazówki zostały napisane nietypowo. Proponując pomoce, pozostawiam do wyboru – pianino lub syntezator dla nauczycieli grających na instrumencie, dla mniej wprawnych – wykorzystanie nagrań. Wybór ten zależy oczywiście od możliwości finansowych i wyposażenia szkół. Z tą myślą starałam się również dobierać inne pomoce, dostępne dla wszystkich.

 

 

Nutka Celinka - Bajka o Pisence i nutkach - największy polski bestseller (Lidia Bajkowska)

 

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom nauczycieli, zwłaszcza nie muzyków, opracowałam wskazówki metodyczne pomocne w pracy z „Bajką…”.

Każda lekcja rozpoczyna się nowym, kolejnym fragmentem Bajki. Jest to zapowiedź zabawy; dzieci słuchają tekstu i oglądają ilustracje, stopniowo wciągając się w akcję. Nauczyciel powinien bawić się wspólnie z dziećmi, inspirować je do nowych pomysłów, rozwijać różnorodne formy działalności muzycznej.

Na kolejnych zajęciach wprowadzam nowe pojęcia muzyczne, które uczniowie – poprzez wielokrotne ich powtarzanie – z łatwością sobie przyswoją. Trudną sztukę czytania nut i zapoznanie z klawiaturą staram się przybliżyć poprzez zabawy ruchowe i działalność plastyczną (budowanie klawiatury, dzieci w roli nut, wolne miejsca na rysunki i wyklejanki w Bajce).

W polskiej literaturze pedagogicznej niewiele jest pozycji poświęconych muzyce dla najmłodszych, dlatego pragnęłam uzupełnić tę lukę. Mam nadzieję, że praca nad podręcznikiem z pomocą wskazówek uczyni lekcje muzyki przyjemnymi, ciekawymi i wartościowymi. Tak niewiele bowiem potrzeba, aby przełamać niechęć dzieci do „nieznanego” i nauczyć je grania z nut łatwych melodii. Zrozumieją wtedy język dźwięków, być może polubią choć trochę muzykę poważną, a każda następna książka o tej tematyce będzie przystępniejsza.

Ufam, że „Wskazówki Metodyczne do Bajki o Piosence i nutkach” będą pomocne nawet dla tych najbardziej twórczych nauczycieli i zainspirują ich do nowych, oryginalnie prowadzonych zajęć. Oczekuję również na uwagi i propozycje takich nowatorskich form.

Lidia Bajkowska

Przykładowa lekcja muzyki
Fragment książki 'Wskazówki Metodyczne do Bajki...'
 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved