Teatr Marzeń

Inscenizacje dla dzieci
Teatr Marzen - szkolne scenariusze teatralne (Lidia Bajkowska)

Książka „Teatr Marzeń” przedstawia szkolne scneariusze teatralne Lidii Bajkowskiej, przeznaczonye dla dzieci w wieku 5 do 10 lat, oraz dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. 

Lidia Bajkowska w Teatrze marzeń pragnie podzielić się z nauczycielami swoim bogatym doświadczeniem zabaw z dziećmi w teatr muzyczny, których podstawy zdobyła na wykładach profesora Aleksandra Bardiniego w trakcie jej drugiego kierunku studiów. Organizowanie przedstawienia scenicznego angażuje wszystkie dzieci w grupie: jedne na scenie jako aktorów, inne jako scenografów, charakteryzatorów czy operatorów światła, a każda z tych ról jest równie ważna. Pomysłowe propozycje scenografii i kostiumów są łatwe do wykonania przez dzieci lub ich rodziców, a wykorzystanie licznych fragmentów muzyki poważnej i ludowej w przedstawieniach rozbudza w najmłodszych wrażliwość – uczy je rozumieć tę dziedzinę sztuki.

Wydawca: Prószyński i S-ka

Kostium Czarownika - Teatr Marzen - szkolne scenariusze teatralne (Lidia Bajkowska)
Kostium Czarownika - Teatr Marzen - szkolne scenariusze teatralne (Lidia Bajkowska)
Kostium Krolewicza - Teatr Marzen - szkolne scenariusze teatralne (Lidia Bajkowska)

Spis tytułów spektakli teatralnych:

1. Porwanie Rusałki
2. Przygody Tycia Tyranozura
3. Choinki

4. Koci Raj:
a) Kotki czyścioszki
b) Kocie mamy
c) Kocie łzy
d) Kocia banda
e) Kocia tajemnica

5. Jak Strach na Wróble szukał posady
6. Spotkanie w cukierni
7. Cztery róże

Wstęp autora w książce:

Któż z nas będąc dzieckiem nie bawił się w teatr? Któż nie chciał zostać znanym aktorem, reżyserem? Lidia Bajkowska, autorka popularnych bajek muzycznych proponuje nową zabawę – „Teatr marzeń„. Wspólne przygotowywanie przedstawienia angażuje wszystkie dzieci, które stają się współtwórcami spektaklu. W książce zawarto zbiór scenariuszy, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Ich realizacja pozwoli choć raz w życiu wystąpić na scenie, wcielić się w rolę scenografa, charakteryzatora, czy operatora świateł scenicznych. Autorska zachęta do wykorzystania fragmentów muzyki poważnej i ludowej będzie sprzyjać rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Na pewno okaże się też doskonałym wstępem do obcowania ze sztuką.

TeatrMarzen - Maski - okładka książki
Teatr Marzeń - Scenografia teatru przedszkolnego

Szkolne scneariusze teatralne zebrane w „Teatrze marzeń” są jedynie propozycjami, które mogłyby zainspirować nauczycieli do samodzielnego opracowania podobnych scenek. Ufam, że propozycje te wraz z uwagami inscenizacyjnymi, projektami strojów, dekoracji i końcowym ko- mentarzem metodycznym będą pomocne dla wszystkich zaangażowanych w edukację teatralną i zainspirują ich do tworzenia nowych form pracy w tej dziedzinie.

Starałam się, żeby role w moich przedstawieniach były proporcjonalne (równa ilość tekstów dla każdego dziecka) i żeby dawały dzieciom możliwość kreowania sytuacji dramaturgicznych. Celowo ułożyłam dialogi tak, żeby młody aktor musiał zmieniać nastroje (płacz, śmiech, złość itp.). Chciałam, żeby przedstawione treści były ciekawe i bliskie dziecku. Zwracałam uwagę, żeby język „Teatru marzeń” był bardzo prosty, zrozumiały dla najmłodszych, a teksty krótkie, łatwe do zapamiętania i odtworzenia.

Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w nauczaniu integracyjnym, jest zgodna z duchem reformy i nadaje kształt nowoczesnej polskiej szkole. Prowadzenie zajęć teatralnych z dziećmi to nie tylko przyjemność, ale też praca, zarówno umysłowa, jak i fizyczna. Praca bardzo odpowiedzialna, kształtująca świadomość inną niż ta, którą budują środki masowego przekazu. Jeśli uda się nam tak zainteresować dzieci, żeby ich teatr stał się przeciwwagą massmedialnej komercji, to osiągniemy wielki sukces. Przy okazji pozwolimy dzieciom na własne widzenie świata.

Lidia Bajkowska

Komentarz

Książka ta jest wyjątkowo popularną w Polsce pozycją pedagogiczną. Choć od przeszło 15 lat „Teatr Marzeń” nie jest dostępny w sprzedaży, to jednak do dnia dzisiejszego setki szkół, przedszkoli, bibliotek publicznych i ośrodków kultury w Polsce wykorzystuje go w codziennych zajęciach edukacyjnych i artystycznych. Wystarczy poszukać w Google nazw poszczególnych tytułów spektakli z tej książki…

Dziś odnajmujemy również bardzo wiele programów społecznych w gminach i placówkach edukacyjnych, które uzyskały dotację Unii Europejskiej na realizację swojego projektu, wykorzystującego poszczególne spektakle muzyczne z „Teatru Marzeń”. W wieloletniej skali dowodzi to niepowtarzalnego wkładu Lidii Bajkowskiej w szkolną i pozaszkolną edukację artystyczną, oraz w realizację różnych celów społecznych w całym kraju, których wpływ na rozwój dzieci liczony jest poprzez korzyści społeczne (i oszczędności dla budżetów administracji publicznej) w myśl wytycznych Unii Europejskiej – tj. w formie finansowej. Zgodnie z tymi kryteriami wkład Lidii Bajkowskiej w tym obszarze można dziś oceniać w gigantycznej skali – biorąc pod uwagę wyłącznie udział procentowy, jaki wniósł i do dziś wnosi w ten obszar dorobek intelektualny autora. Wkład merytoryczny do projektów współfinansowanych z dotacji unijnej możliwy jest do zmierzenia. Każda dotacja z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) na taki projekt danej gminy, fundacji lub placówki pedagogicznej to zwykle przecież co najmniej kilkaset tysięcy złotych. W wielu takich projektach w całym kraju minimum 1/10 tego wkładu merytorycznego stanowiły / stanowią szkolne scenariusze teatralne z „Teatru Marzeń”…. W skali ogólnopolskiej na przestrzeni ostatnich lat możliwa jest wielomilionowa wycena finansowa wkładu autorki.

Porwanie Rusałki - Teatr Marzeń - muzyczny spektakl teatru w szkole i przedszkolu
Teatr Marzeń - Scenografia teatru szkolnego

Co najważniejsze, wkład ten został udostępniony wszystkim polskim dzieciom całkowicie bezpłatnie przez Lidię Bajkowską. Od samego początku celem autorki było dobro dzieci, których pełny rozwój intelektualny nie jest możliwy bez edukacji muzycznej i artystycznej. Z tych powodów – przykładowo – choć w całym kraju możemy odnaleźć dziś wiele ośrodków kultury, które sprzedają bilety na spektakl teatru przedszkolnego lub szkolnego z „Teatru Marzeń”, Lidia Bajkowska nigdy nie pobierała należnych jej tantiem. Proszę pamiętać, że każdy spektakl, który wystawiany jest w tradycyjnym teatrze, podlega ochronie prawa autorskiego, dlatego z każdego Państwa biletu odprowadzana jest licencja na rzecz dramaturga – zwłaszcza, gdy dochodzi do komercjalizacji czyjegoś dorobku intelektualnego (tj. sprzedaży biletów). Lidia Bajkowska nigdy nie patrzyła na tantiemy, dlatego od przeszło 17 lat (tj. od premiery książki w 1998 r.) każda szkoła, biblioteka, czy ośrodek kultury może zupełnie bezpłatnie wystawiać jej sztuki z „Teatru Marzeń”. Chodzi przecież o upowszechnianie kultury i rozwój edukacji artystycznej, w której dobro dzieci jest najważniejsze. Dlatego właśnie autorka zrobiła wszystko, aby jej utwory dramaturgiczne dla najmłodszych nie podlegały obowiązkowi ochrony prawnej, w ramach którego edukacyjne „deski teatru” musiałby odprowadzać jakiekolwiek opłaty ze sprzedaży biletów za spektakle, grane przez małych artystów. Taka sytuacja mogłaby wymusić przeniesienie ciężaru finansowego na rodziców lub szkoły / przedszkola, o co celowo od tylu lat zapobiega sama autorka.

Podsumowując, zważywszy na tak gigantyczną popularność tej książki w naszym kraju (pomimo jej przeszło 15-letniej nieobecności w księgarniach), tytuł ten jest precedensem w Polsce – chyba żadna inna książka dla dzieci, a tym bardziej żadne inne szkolne scenariusze teatralne nie cieszą tak wielkimi osiągnięciami, jakich przez 17 lat dokonał „Teatr Marzeń”.

Mapa Metoda Lidii Bajkowskiej - Edukacja Muzyczna w Polsce
 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved