Centrum Eduakcji Artystycznej - Lidia Bajkowska

Bajka o Pisence i nutkach - największy polski bestseller (Lidia Bajkowska)

Zofia Wawrzyńska

Centrum Edukacji Artystycznej (CEA)

Opinia o książce

Bajka o Piosence i nutkach

W recenzji o książce p. Lidii Bajkowskiej pt. „Bajka o Piosence i nutkach” – p. Grzegorz Michalski twierdzi: „Bez wątpienia „Bajka…” zasługuje na publikację, jednak pod warunkiem właściwego wykorzystania jej… Pozostawiona sobie książka zginie w powodzi oferty rynkowej, nie przynosząc nikomu pożytku”.

Niezupełnie zgadzam się z tym twierdzeniem. „Bajka…” napisana z ogromną wyobraźnią i temperamentem, prześlicznie wydana, przyciąga oczy klientów kupujących książeczki dla dzieci. Rzecz w tym, aby sprzedawcy umieli ją zarekomendować właściwie przedstawić jej zawartość, a może być wykorzystana zarówno bardzo zwyczajnie, jako czytana i oglądana książeczka, ale też, i o to chodzi, wykorzystanie jej może być znacznie bogatsze.

Minisetstwo Edukacji Narodowej - Lidia BajkowskaZainteresowani wydaniem bardzo pragnęliśmy, żeby „Bajka o Piosence i nutkach” znalazła się na liście pozycji MEN, wprowadzających tę książkę do użytku szkolnego i przedszkolnego. Sugerowałam wówczas, aby także wystąpić do Ministerstwa Kultury i Sztuki o wprowadzanie  jej na listę książek, obecnych w zerówkach i szkołach muzycznych. Takie jednak jej przeznaczenie wymagało już uzupełnień, dopowiedzenia tego, czego zwykli czytelnicy, a często również nauczyciele, po prostu domyślić się nie mogli – sposobu i stylu pracy z książką.

Z takiej potrzeby powstały „Wskazówki metodyczne…”. Zalety ich są spójne z zaletami „Bajki…”. Nie będę ich przytaczała, ponieważ zawarte są dokładnie w pięciu punktach, w recenzji p. Michalskiego. Całkowicie zgadzam się z tak sformułowanymi walorami książki i proponuję zawartość tego sformułowania przenieść na tekst komentarza metodycznycznego.

 

Zdumiewa wyobraźnia Autorki, oparta na znajomości psychiki dzieci, ich moźliwości energetycznych, emocjonalnych, percepcyjnych i ich wzajemnych powiązań…

 

Ciągle jeszcze brakuje w metodycznych przekazach takiego, jak prezentowany, autentyzmu i radości.

Właściwie nie mogło być inaczej, skoro „Bajka o Piosence i nutkach„ to nic innego jak przeniesienie na papier zajęć lekcyjnych. Jest jednak wielu autorów, którzy nie potrafią podzielić się swoim doświadczeniem. Idea „zerówek muzycznych„, których p. Bajkowska jest wiernym rzecznikiem, a którą to ideę skonkretyzowała w swojej pracy z uczniami, postawiła Autorkę w sytuacji konieczności sformułowania celu, zadań i sposóbu realizacji kształcenia na tym etapie oraz spisania obserwacji. Wszystkie te elementy konieczne są we wszelkich metodycznym działaniu, kierowanym do określonego celu, zawarte są również w tym komentarzu. Z tą różnicą, że zawierając wszelkie cechy warsztatu naukowego, Autorka podaje je w sposób żywy i zmuszający do żywości w prowadzeniu zajęć, działający na wyobraźnię, wręcz podrywający do działania, dający pole do wielorakich przemyśleń.

W czasie czytania tekstu książki „Wskazówki Metodyczne do Bajki o Piosence i nutkach” zdumiewa wyobraźnia Autorki, oparta na znajomości psychiki dzieci, ich moźliwości energetycznych, emocjonalnych, percepcyjnych i ich wzajemnych powiązań, przewidująca reakcje, syntetyzująca działania, jako proces integralny. Tak reagują ludzie, którzy znają dzieci z prawdziwego z nimi kontaktu, płynącego z serca. I tak bardzo ciągle jeszcze brakuje w metodycznych przekazach takiego, jak prezentowany, autentyzmu i radości.

Od strony metodycznej propozycje są właściwie bezbłędne, a atrakcyjność tego, co można nazwać podsumowaniem materiału jest bezprecedensowa.

 

„Bajka…” napisana jest z ogromną wyobraźnią i temperamentem…

 Polska Rada Muzyczna logo - Lidia Bajkowska       CEA_logo

Zofia Wawrzyńska

Centrum Edukacji Artystycznej
Instytucja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.cea.art.pl

Obecnie: Członek Rady Ekspertów
Polska Rada Muzyczna

Centrum Edukacji Artystycznej to jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. CEA aktualnie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.). Centrum Edukacji Artystycznej realizuje zadania organu prowadzącego oraz sprawująca nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi stopnia podstawowego i średniego. Nadzór nad działalnością Centrum Edukacji Artystycznej sprawuje minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved