WOM - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  w Gorzowie Wlkp.

Bajka o Pisence i nutkach - największy polski bestseller (Lidia Bajkowska)

Teresa Cichosz
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Opinia Metodyczna

o książce: Bajka o Piosence i Nutkach

W ubiegłym roku otrzymałam promocyjny egzeplarz „Bajki o piosence i nutkach” Lidii Bajkowskiej. Forma książki zainteresowała mnie i przekonała do wykorzystania jej w procesie dydaktycznym.

W ubiegłym roku otrzymałam promocyjny egzeplarz „Bajki o piosence i nutkach” Lidii Bajkowskiej. Forma książki zainteresowała mnie i przekonała do wykorzystania jej w procesie dydaktycznym.

Rozpoczęłam jej realizację w klasie I oraz w starszych klasach o obniżonym poziomie nauczania. Oto moje wrażenia po roku pracy z „Bajką…”: Pozycja ta pozwala dzieciom na doskonałą zabawę dydaktyczną dzięki której przyswajają sobie terminy muzyczne w sposób dostosowany do wieku i rozwoju umysłowego. Zadanie to ułatwiają elementy rymowanek, np. kotka – zwrotka i inne, a także elementy humorystyczne, np. klucz basowy jako tęgi profesor bas, klucz wiolinowy – szczupły pan.

Dzięki personifikacji pojęć związanych z muzyką moi uczniowie już na początku II klasy, czyli po roku pracy, potrafili zagrać proste melodie na flecie i dzwonkach. Nie mają też problemu z graniem różnych rytmów, ponieważ poznały i zapamiętały nie tylko położenie nut na pięciolinii, ale także wartosci rytmiczne.

Nutka Danusia - bohater Bajki o Piosence i nutkach

 

Książka Lidii Bajkowskiej jest naprawdę wartościowym podręcznikiem, z którego powinni korzystać wszyscy uczący w klasach młodszych bez względu na to, czy grają na instrumentach, czy nie.

Książeczka wzbogaciła wyobraźnię muzyczną dzieci, które potrafią rozróżnić i nazwać otaczające je dźwięki. Ilustrują je gestem, ruchem, potrafią także wybrać instrumenty, które pomogą im tworzyć określone dźwięki , np. muzykę lasu.

Zajęcia rozwinęły wyobraźnię plastyczną dzieci, które bezbłędnie ilustrują pojęcią związane z muzyką, np.: muzyka wolna – to żółw, myzyka szybka to rakieta, a także operują nazwami: muzyka durowa i molowa, muzyka forte i piano.

Dzięki kontaktowi z „Bajką” dzieci nie mają problemy z rozróżnianiem pojęć: melodia, utwór muzyczny, piosenka, ktore często mylą się uczniom klas starszych uczonych metodą tradycyjną. Dzieci same potrafiły zinterpretować pojęcia: zwrotka, refren jako elementy składowe piosenki, a powiedzonka kotka – zwrotka stały się ulubionymi powiedzeniami na przerwie.

Reasumując chciałabym podkreślić, że dzięki książeczce dzieci przyswoiły sobie ogrom wiedzy nie na zasadzie „wkuwania”, ale doskonałej zabawy i dzięki temu nawet po przerwie wakacyjnej okazało się, że doskonale pamiętały o babci klawiaturze, mieście Symfonii i jego mieszkańcach. Oprawa plastyczna tekstów przyciąga uwagę uczniów i powoduje, że chętnie sami czytają, ponieważ są ciekawi, co będzie dalej z bohaterami muzycznej krainy.

Chciałabym również nadmienić, że w oparciu o bajkę pracowałam z uczniami o obniżonym programie nauczania. Uczniowie ci w klasie IV nie potrafili jeszcze czytać nut, nie znali ich wartości rytmicznych (nie miałam wcześniej w tej klasie lekcji). Pod koniec roku okazało się, że mimo kłopotów z opanowaniem wiedzy z innych przedmiotów przyswoili sobie wiele terminów muzycznych i dość swobodnie poruszali się po pięciolinii.

Uważam więc, że książka Lidii Bajkowskiej jest naprawdę wartościowym podręcznikiem, z którego powinni korzystać wszyscy uczący w klasach młodszych bez względu na to, czy grają na instrumentach, czy nie. Wydaje mi się, że poprzednie podręczniki dla klas młodszych (szczególnie dla klasy I i II) nie potrafiły tak skutecznie przyciągnąć uwagi dzieci. Były też trudniejsze dla nauczycieli nie mających przygotowania muzycznego, a tacy w większości uczą muzyki w klasach młodszych.

W ubiegłym tygodniu prowadziłam lekcję muzyki w klasie II, której tematem było pokazanie efektów uzyskanych w pracy z Bajką o piosence i nutkach. Wydaje mi się, iż zasób wiedzy dzieci był najlepszym dowodem bardzo dobrych efektów, jakie uzyskać można dzięki temu podręcznikowi. Myślę, że w nowym roku szkolnym większość nauczycieli sięgnie po tę pozycję.

bohaterowie Bajki o Piosence i nutkach

Dzieci przyswajają sobie ogrom wiedzy nie na zasadzie „wkuwania”, ale doskonałej zabawy.

WOM - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.Teresa Cichosz

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Opinia metodyczna Teresy Cichodz prezentuje praktycze doświadczenia w pracy z książką „Bajka o Piosence i nutkach” w zajęciach edukacyjnych z dziećmi.
Opinia metodyczna stanowi ocenę Metody Lidii Bajkowskiej (zawartej w podręczniku) z punktu widzenia nauczyciela i metodyka.

Niniejsza opinia metodyczna była jedną z wielu, które przyczyniły się do wpisu książki „Bajka o Piosence…” na listę podręczników MEN.

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved