Edukacja muzyczna dzieci metodą Lidii Bajkowskiej

„W ślicznym domku na skraju muzycznego lasu mieszkała Piosenka razem ze swoją przemiłą kotką Zwrotką i mądrym pieskiem Refrenem”1

Tak rozpoczyna Lidia Bajkowska swoją pięknie ilustrowaną książkę „Bajkę o piosence i nutkach”. Pozycja ta została wpisana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do zestawu podręczników do nauczania muzyki w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Może też być przydatna nauczycielowi zajęć muzycznych w przedszkolu.

Książka opowiada baśniową historię o dziewczynce-Piosence, która chciała nauczyć się grać na fortepianie. Wszystko dzieje się w muzycznym lesie, w którym na poszczególnych piętrach słyszy się głosy leśnych mieszkańców. Akompaniatorem jest tu wiatr. Dziewczynka-Piosenka zbiera do dwóch koszyków, białego i czarnego klawisze, które wyrosły zamiast grzybów. Dalsza historia dziewczynki-Piosenki to ułożenie klawiatury. Okazało się, że klawisze kryją w sobie leśne melodie. Wszystko to prowadzi do dalszego poznawania terminów i znaków muzycznych. Dzieci uczą się bawiąc. Nazywają zjawiska muzyczne, zostaje wprowadzona pięciolinia. Okazuje się, że każda nuta na klawiaturze ma swoje imię, buzię i własny niepowtarzalny wygląd. Dziecko poznaje takie terminy, jak symfonia, gama, pasaż itp. Nie są to oderwane pojęcia, ale spersonifikowane nazwy osób. Opowiadana historia wzbudza zainteresowanie dziecka, pojęcia przestają być abstrakcyjne i stają się łatwe do zapamiętania.

Dziecko 3-letnie zapamiętuje nawet najtrudniejsze imiona baśniowych bohaterów właśnie poprzez historie, które mają swój ciąg przyczynowo-skutkowy. To, czego metodami wcześniej lansowanymi uczono dopiero w szkole, dziecko nabywa z łatwością, sposobem zaproponowanym przez Lidię Bajkowską już w przedszkolu. W ten sposób świadomie wchodzi w świat muzyki, nie tylko tej wpadającej w ucho, ale też klasycznej, symfonicznej, jazzowej. Znając podstawowe terminy muzyczne, klawiaturę może od razu przystąpić do nauki gry na instrumencie.

Książka Lidii Bajkowskiej może pełnić rolę podręcznika, taki zresztą otrzymała statut. Autorka otrzymała za nią nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1994 r. pozycja ta została wyróżniona i sygnowana przez UNICEF wpisem i znakiem graficznym tej książki. Była to pierwsza polska książka objęta patronatem UNICEF i do chwili obecnej jest jedynym podręcznikiem w Polsce z  tym prestiżowym wyróżnieniem.

Książka Lidii Bajkowskiej może też być zachętą i wskazówką do snucia własnych opowieści przy wprowadzaniu poszczególnych pojęć muzycznych. Bajkowe historie, proponowane także przez dzieci, rozbudzają zainteresowania muzyczne, uczą kreatywności, przyczyniają się do szybkiego przyswojenia podstawowych terminów i abecadła muzycznego. Baśń połączona z ruchem, tańcem, śpiewem, działaniami plastycznymi wpływa na większe zainteresowanie dziecka i zrozumienie przekazu twórczego kompozytora. Spersonifikowane pojęcia stają się łatwe do zapamiętania. Metoda wdrażania dzieci od najmłodszych lat w świat pojęć muzycznych, w świadome obcowanie z terminologią muzyczną umożliwia szybkie opanowanie trudnych nazw, które kojarzyć się będą z ciekawą historią.

Metoda Lidii Bajkowskiej jest jedyną na świecie metodą nauki rozumienia muzyki przez dzieci. Przyjmuje się, że jest to najskuteczniejsza metoda edukacji muzycznej.

Jako nauczyciel-muzykoterapeuta pracujący w przedszkolu integracyjnym wykorzystuję metodę tę do pracy z dziećmi zdolnymi a także z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie dzieci lubią baśniowe historie i nie chodzi tu tylko o dokładne zapamiętanie terminów muzycznych, ale o radość dziecka płynącą z pouczającej zabawy i kontakt z innymi osobami.

Wypowiedź zakończę słowami samej autorki metody: „Moja metoda polega na tym, że poprzez skojarzenia obrazowe i zabawę wprowadzam niepostrzeżenie dziecko w świat dźwięków”2.

Urszula Wolfard-Bylińska

nauczyciel-muzykoterapeuta

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

12 − nine =

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved