Przedszkole muzyczne Rubik Music School

Rubik Music SchoolRozbudzenie w dzieciach wrażliwości na sztukę, aby mogły ją rozumieć, a w konsekwencji pokochać na tyle, że stanie się częścią ich życia i ich osobowości, jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważnym zadaniem pedagogów i rodziców. Umiejętność rozumienia przez najmłodszych sztuki i odróżnienia w niej tego, co artystyczne, od tzw. „przeciętności” (o często niskim walorze artystycznym), pozwoli im w całej swojej przyszłości nie tylko na wykształcenie własnego gustu artystycznego, ale rozbudzi w nich też tak wiele pasji, które są dla nas – dorosłych – niezbędne do przetrwania codziennych zawirowań losu, problemów edukacyjnych na studiach, czy przeciwności w życiu zawodowym. Prawdziwa sztuka, a w szczególności świadoma percepcja dobrej muzyki dają nam wszystkim siłę i odwagę w życiu… Mówiąc potocznie – sztuka i muzyka ładują nasze baterie zawsze wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy.

Ale dlaczego tak ważna jest prawdziwa sztuka, a nie wystarcza konsumpcja działalności twórczej o niższych walorach artystycznych?

Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz) twierdził, że dawniej sztuka oddziaływała na nas w znacznie łatwiejszy i bardziej bezpośredni sposób, podczas gdy w XX wieku człowiek zatracił zdolność do głębszych uczuć (ze względu na mechanizację i przyspieszenie trybu życia oraz popularność tzw. kultury masowej). W tej definicji możemy odnaleźć dziś bardzo wiele prawdy….

 Z drugiej strony wszystkie międzynarodowe badania naukowe nad edukacją potwierdzają, że umiejętność uczenia się przez dzieci koniecznie wymaga zajęć twórczych, rozwijania kreatywności, a w szczególności praktycznego treningu muzycznego (nauki muzyki połączonej z regularną grą na instrumencie muzycznym, lub choćby tzw. muzykowaniem). Dlatego prócz świadomego odbioru sztuki, tak ważna jest edukacja muzyczna.

W każdym rodzaju edukacji artystycznej bezcenny jest udział prawdziwych artystów, którzy swoim sukcesem i najwyższym profesjonalizmem potrafią skutecznie inspirować oraz motywować dzieci… Odnosi się to do każdego rodzaju sztuki – teatru, malarstwa, muzyki…. Niestety nasze dzieci tak rzadko mogą obcować dziś z prawdziwymi artystami. Każda wycieczka szkolna do filharmonii, teatru, czy galerii sztuki / muzeum jest bezcenna w tym zakresie. Jednak najlepsze efekty pedagogiczne przynosi możliwość bezpośredniego, aktywnego kontaktu dzieci z artystą.

Dlatego każde przedszkole i szkoła, które zapraszają artystów do zajęć edukacyjnych, zasługują nie tylko na wyrazy uznania, ale w szczególności na zrozumienie ich wysiłków przez rodziców. Ten trud zaowocuje przecież konkretnymi korzyściami (a w przyszłości dodatkowymi kompetencjami / umiejętnościami) ich dzieci.

Na szczęście polski rynek edukacyjny zmienia się i staje się coraz bardziej otwarty na integrację prawdziwej sztuki z programami nauczania. Bezprecedensowym wydarzeniem w tym zakresie jest otwarcie pierwszego przedszkola muzycznego przez prawdziwego i tak cenionego artystę – Piotra Rubika.

Rubik Music School od września 2014 nie tylko profesjonalnie uczy dzieci muzyki (tj. śpiewu i gry z nut na instrumentach muzycznych), ale w szczególności pozwala im rozbudzić wrażliwość artystyczną w pełnym zakresie. Udział tak cenionego kompozytora i artysty scenicznego w zajęciach edukacyjnych to niepowtarzalne wręcz doświadczenia dzieci i tak ważny „czynnik” pedagogiczny w procesie kształcenia artystycznego.

Miło nam również poinformować, iż przedszkole muzyczne Rubik Music School wybrało Metodę Lidii Bajkowskiej w swoich zajęciach edukacyjnych.

Film z lekcji pokazowej Metodą Bajkowskiej w Rubik Music School
(przed rozpoczęciem roku szkolnego)
:

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

3 × 1 =

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved