Wykluczenie Muzyczne – część 5

Renesans

Renesans zwany odrodzeniem był epoką, w której na pierwszy plan wysunięto istotę ludzką, sławiąc jej człowieczeństwo i wszystko co się z nią wiązało. Po czasach średniowiecznych, kiedy postrach siała czarna śmierć (epidemia dżumy, która spustoszyła Europę zabijając 1/3 ludności) i czasach Wielkiej Inkwizycji ze stosami dla heretyków i „czarownic”, po epoce przesądów i magii,  ludzie odkrywali na nowo piękno i dobro w  treściach starożytnego świata. Twórcy renesansowi wzorowali się na starożytnych Grekach i Rzymianach, nawiązywali do mitologii w malarstwie (słynny obraz Leonarda da Vinci „Leda z łabędziem”), rzeźbie, literaturze  i architekturze.

W muzyce  tych tendencji nie było, gdyż sztuka ta czerpała  już od średniowiecza antyczną teorię muzyki, przekazaną w spadku po zagładzie  cywilizacji starożytnych. Jedyną nowością były  improwizacje śpiewaków, którzy akompaniując sobie na wili lub lutni, naśladowali Orfeusza, największego mitologicznego śpiewaka, muzyka i poetę, syna Apollina i muzy Kaliope.
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 4

Średniowiecze

Średniowiecze, to bardzo długi okres w historii Europy trwający około 11 wieków. W tym samym czasie na różnych kontynentach równolegle rozwijały się inne kręgi cywilizacyjne.

Sam termin narodził się dopiero z nastaniem w Europie epoki renesansu i trwa aż do dziś. Był to okres uważany przez wielu filozofów i humanistów za czas niszczenia kultury antycznej, chociaż zagłebiając się w osiągnięcia naukowe, kulturalne, literackie i muzyczne nie można potwierdzić tej tezy, nawet jeśli bierzem pod uwagę czasy mroków średniowiecza, zwanych wiekami ciemnymi. Bo potem następujące po sobie – brzask, dojrzałe i późne średniowiecze stworzyło ciekawą i uniwersalną kulturę, opartą na kulturze starożytnych Rzymian, Germanów, Celtów, Słowian, Arabów, a silne wpływy chrześcijańskie wprowadziły do tej epoki łacinę jako język międzynarodowy. Językiem tym, tzw. „mową uczoną”, posługiwały się elity duchowe i wykształcone środowiska świeckie. Dla pozostałych Europejczyków była „mowa ludowa”, z której powstały potem języki narodowe.

Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 3

Muzyka jako narzędzie stymulujące wszechstronny rozwój człowieka.

Gdyby tak sięgnąć w głąb dziejów ludzkości i spojrzeć na czasy, jeszcze sprzed progu cywilizacji  antycznych, to widać, że  muzyka naturalna, towarzysząca  plemionom pierwotnym miała fundamentalny wpływ na kształtowanie się świadomości społecznej najstarszych mieszkańców naszej planety. Prawdopodobnie ludzie tworzyli pierwsze dźwięki dla odstraszenia dzikich zwierząt, dla przekupienia bóstw czy  złych duchów itd. Wybijane głośne rytmy  były ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem. Muzyka „niosła” informacje, tak jak dziś czynią to telefony czy inne nośniki przekazu.
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 2

Muzyka jako narzędzie stymulujące wszechstronny rozwój człowieka.

Słynny kalifornijski muzyk folkowy, Dawid Crossby powiedział, że „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu i można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak ona”. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych definicji.

Muzyka niezaprzeczalnie najsilniej wpływa na podświadomość wywołując nawet stany euforyczne.

W kulturach różnych cywilizacji na przestrzeni dziejów przekaz ten miał zawsze znaczenie fundamentalne. Różnice w oddziaływaniu muzyki na podświadomość w różnych okresach historycznych są dziś przedmiotem wnikliwych badań naukowców.

Zawsze nurtuje mnie pytanie. Czy muzyka, na przykład, w okresie baroku, wpływała tak samo na ludzi żyjących czterysta lat temu jak dziś wpływa na nas? 
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 1

Czy polska edukacja walczy z wykluczeniem muzycznym?

Definicja, że muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój człowieka jest nam znana. Należałoby dodać, że proces taki zaczyna się już od okresu płodowego aż do dnia, kiedy przyjdzie nam pożegnać się z tym światem.

Wiemy, że muzyka oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi, uwalnia od stresu, ułatwia koncentrację, rozwija umysł i pamięć i co najważniejsze otwiera podświadomość.
Read more

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved