Zerówki Muzyczne – przemyślenia

Fragment wypowiedzi Lidii Bajkowskiej podczas Konferencji CENA i MKiDN „Nowoczesna szkoła artystyczna”

CENSA logo27-28 września 2012r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Nowoczesna szkoła artystyczna”, która została zorganizowana przez CENSA (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego).

Jednym z zaproszonych prelegentów była Lidia Bajkowska, która zaprezentowała swoją Metodę edukacji muzycznej dzieci oraz ponad 30-letni dorobek dydaktyczno-pedagogiczno-twórczy.

Poniżej pierwszy fragment jej wypowiedzi na temat Zerówek Muzycznych:
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 5

Renesans

Renesans zwany odrodzeniem był epoką, w której na pierwszy plan wysunięto istotę ludzką, sławiąc jej człowieczeństwo i wszystko co się z nią wiązało. Po czasach średniowiecznych, kiedy postrach siała czarna śmierć (epidemia dżumy, która spustoszyła Europę zabijając 1/3 ludności) i czasach Wielkiej Inkwizycji ze stosami dla heretyków i „czarownic”, po epoce przesądów i magii,  ludzie odkrywali na nowo piękno i dobro w  treściach starożytnego świata. Twórcy renesansowi wzorowali się na starożytnych Grekach i Rzymianach, nawiązywali do mitologii w malarstwie (słynny obraz Leonarda da Vinci „Leda z łabędziem”), rzeźbie, literaturze  i architekturze.

W muzyce  tych tendencji nie było, gdyż sztuka ta czerpała  już od średniowiecza antyczną teorię muzyki, przekazaną w spadku po zagładzie  cywilizacji starożytnych. Jedyną nowością były  improwizacje śpiewaków, którzy akompaniując sobie na wili lub lutni, naśladowali Orfeusza, największego mitologicznego śpiewaka, muzyka i poetę, syna Apollina i muzy Kaliope.
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 4

Średniowiecze

Średniowiecze, to bardzo długi okres w historii Europy trwający około 11 wieków. W tym samym czasie na różnych kontynentach równolegle rozwijały się inne kręgi cywilizacyjne.

Sam termin narodził się dopiero z nastaniem w Europie epoki renesansu i trwa aż do dziś. Był to okres uważany przez wielu filozofów i humanistów za czas niszczenia kultury antycznej, chociaż zagłebiając się w osiągnięcia naukowe, kulturalne, literackie i muzyczne nie można potwierdzić tej tezy, nawet jeśli bierzem pod uwagę czasy mroków średniowiecza, zwanych wiekami ciemnymi. Bo potem następujące po sobie – brzask, dojrzałe i późne średniowiecze stworzyło ciekawą i uniwersalną kulturę, opartą na kulturze starożytnych Rzymian, Germanów, Celtów, Słowian, Arabów, a silne wpływy chrześcijańskie wprowadziły do tej epoki łacinę jako język międzynarodowy. Językiem tym, tzw. „mową uczoną”, posługiwały się elity duchowe i wykształcone środowiska świeckie. Dla pozostałych Europejczyków była „mowa ludowa”, z której powstały potem języki narodowe.

Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 3

Muzyka jako narzędzie stymulujące wszechstronny rozwój człowieka.

Gdyby tak sięgnąć w głąb dziejów ludzkości i spojrzeć na czasy, jeszcze sprzed progu cywilizacji  antycznych, to widać, że  muzyka naturalna, towarzysząca  plemionom pierwotnym miała fundamentalny wpływ na kształtowanie się świadomości społecznej najstarszych mieszkańców naszej planety. Prawdopodobnie ludzie tworzyli pierwsze dźwięki dla odstraszenia dzikich zwierząt, dla przekupienia bóstw czy  złych duchów itd. Wybijane głośne rytmy  były ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem. Muzyka „niosła” informacje, tak jak dziś czynią to telefony czy inne nośniki przekazu.
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 2

Muzyka jako narzędzie stymulujące wszechstronny rozwój człowieka.

Słynny kalifornijski muzyk folkowy, Dawid Crossby powiedział, że „muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu i można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak ona”. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych definicji.

Muzyka niezaprzeczalnie najsilniej wpływa na podświadomość wywołując nawet stany euforyczne.

W kulturach różnych cywilizacji na przestrzeni dziejów przekaz ten miał zawsze znaczenie fundamentalne. Różnice w oddziaływaniu muzyki na podświadomość w różnych okresach historycznych są dziś przedmiotem wnikliwych badań naukowców.

Zawsze nurtuje mnie pytanie. Czy muzyka, na przykład, w okresie baroku, wpływała tak samo na ludzi żyjących czterysta lat temu jak dziś wpływa na nas? 
Read more

Wykluczenie Muzyczne – część 1

Czy polska edukacja walczy z wykluczeniem muzycznym?

Definicja, że muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój człowieka jest nam znana. Należałoby dodać, że proces taki zaczyna się już od okresu płodowego aż do dnia, kiedy przyjdzie nam pożegnać się z tym światem.

Wiemy, że muzyka oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi, uwalnia od stresu, ułatwia koncentrację, rozwija umysł i pamięć i co najważniejsze otwiera podświadomość.
Read more

Homeschooling – Edukacja Domowa

Edukacja domowa czyli homeschooling, to uczenie dziecka w domu, przez własnych rodziców lub innych rodziców-nauczycieli. Dziecko kształcone w ten sposób często uczy się także poza domem, w większych grupach i może brać udział w niektórych lekcjach w szkołach państwowych.

Taka forma edukacji jest legalna między innymi w całych Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Portugalii, Chile czy Taiwanie, gdzie rodzice nie mają większego problemu prawnego, gdyż jest on zgodny z regulacjami rządowymi.

Na Węgrzech nauczanie domowe rozwija się znakomicie. W Czechach rząd oficjalnie uznał nauczanie domowe dla dzieci do 12 lat.
Read more

Fortepian – Król wśród instrumentów

Steinway and Sons - Fortepian koncertowyŻaden z instrumentów perkusyjnych z orffowskiej walizki nie jest w stanie zastąpić bogactwa  fortepianu, które dla najmłodszych może być w zasięgu ręki. Na bębenkach nie zagra się muzyki smutnej (mollowej) czy wesołej (durowej), nie pokaże dźwięków wysokich czy niskich, bębenek ma dźwięk jak uderzenie młoteczka, jednolity, można jedynie grać na nim głośno i cicho, wystukiwać rytmy szybie i wolne. Jeśli dzieciom damy klucze do prawdziwego KRÓLESTWA MUZYKI i szansę, żeby zrozumiały i pokochały ten przedmiot, poznały prawa jakimi muzyka – najpiękniejsza ze sztuk pięknych, rządzi się – to pokochają ją.

Wystarczy, żeby poznały nuty –
litery muzyki Read more

Atsuko Seta

Przeczytałam, że do Polski przyjeżdża Atsuko Seta… Ta wybita japońska pianistka urodziła się w Osace w 1955r.

W 1977 ukończyła „Osaka Kyoiku University” w klasie fortepianu. W 1978r. ukończyła studia podyplomowe u argentyńskiego pianisty Edwarda Delgado, dzięki którym rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera pianistyczna. W 1982r. odbyła Letnie Kursy Muzyczne w Wiedniu, ukończyła także kursy mistrzowskie w Sion ( Szwajcaria) u Friedricha Wilhelma Schnurra w 1991r., w 1995r. studiowała w Kyoto France Music Academy, a w 1996r. ukończyła kurs mistrzowski w Flaine International Music Academy we Francji.

Pianistka występuje w Europie, Azji i USA; często gości w Polsce, 1993r. zdobyła tytuł najlepszej solistki na Ogólnopolskim Konkursie Towarzystwa Muzycznego.
Read more

Kilka wspomnień z dzieciństwa

Zanim poszłam do szkoły muzycznej rodzice zapisali mnie do Ogniska, które wówczas mieściło w podwórku przy Nowym Świecie. Dziś nie ma już tej starej, warszawskiej kamienicy, ocalałej z pożogi wojennej. Dla mnie wtedy to był pałac, chociaż lekcje odbywały się w piwnicach zamienionych na ciemne klasy. Przez zapyziałe okienka nie dochodził tam nawet najmniejszy promyk słońca. Jak przez mgłę pamiętam: egzaminy, dyrektor Kawecką, popisy i ten najważniejszy koncert w Teatrze Polskim, gdzie grałam sonatinę Clementiego. Musiałam być mała, bo podstawiono mi krzesełko pod nogi, a moja mama długo przechowywała sukieneczkę z tamtego popisu i dziwiła się, że była tak mała jak dla lalki. Pamiętam, że organizowano kilka razy do roku popisy dzieciom z Ogniska Muzycznego w domach uczniów, którzy mieli duże metraże.

To były niezapomniane chwile…
Read more

 
© 2010 - 2017 Lidia Bajkowska - Wszystie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved